منو
روغن ها

فواید مصرف روغن های زرین سم

1-    از بین برنده شپشک ها، کنه ها و پسیل ها.
2-    مبارزه با مگس های سفید، زنجیرها و لاروهای جوان برگ خوار.
3-    از بین برنده دودهای سیاه روی برگ.
4-    به عنوان حامل و حلال حشره کش ها هستند و اثربخشی سموم را بیشتر می کند.
5-    نگهدارنده سم روی برگ و تنه درختان.
6-    روغن زرین سم، مانع از چسبیدن پوره ها و تخمک های حشرا...

فواید مصرف روغن های زرین سم

1-    از بین برنده شپشک ها، کنه ها و پسیل ها.
2-    مبارزه با مگس های سفید، زنجیرها و لاروهای جوان برگ خوار.
3-    از بین برنده دودهای سیاه روی برگ.
4-    به عنوان حامل و حلال حشره کش ها هستند و اثربخشی سموم را بیشتر می کند.
5-    نگهدارنده سم روی برگ و تنه درختان.
6-    روغن زرین سم، مانع از چسبیدن پوره ها و تخمک های حشرات به بافت گیاهان شده و از تخمگذاری حشرات جلوگیری می نماید.
7-    حشرات مفید را از بین نمی برد.
8-    در حشرات ایجاد مقاومت نمی کند.

بیشتر

روغن ها هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.