منو
کلروپریفوس

حشره کش غیرسیستمیک ،تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی- کنه کش

کلروپریفوس هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.